Dân Hong Kong biểu tình – Giới trí thức nghĩ gì, làm gì?

Hai tuần sau đỉnh điểm cuộc biểu tình thu hút 2 triệu người hôm 16/6, dân Hong Kong lại đang rầm rộ xuống đường vì những đòi hỏi của họ vẫn chưa được chính quyền thân Bắc Kinh của Hong Kong đáp ứng.

Hongkongers have reason to protest, but this July 1st rally may be the biggest test of their resolve yet

Hongkongers had a long June fighting the government and Beijing leadership, showing the world the resolve of the people to defend their rights. Hongkongers must now continue to stand in unity and protest until the government responds to the demands.