Happy 2016!!咁快又到新的一年。不知道各位巴打、絲打有沒有趁年尾長假期叉電,同摯愛握住手慢慢的開車郊遊、行街吃飯?我就沒有啦,假期拍拖的機會並不屬於融資律師們的。我們的範疇背向祖國,內地沒有崇洋的聖誕長假期,我當然要24小時standby為國內客戶服務,要找摯愛握住手單手開車再閃上臉書、微博,恐怕要等到內地春節長假期。

新的一年大家有甚麼新年願望?係咪都係一些行貨,例如:我要每天做運動,我要減30磅條腰要24吋,我要識個小超人,我要中六合彩等?與其許一些你和我都知道不會成真的願望,倒不如面對現實,許一些實際的願望。

唔知道大家係咪同我一樣,雨傘之前不聞不問,雨傘之後就事事關心?我2015年都算勤力,又參加法政匯絲po文,又出席港大畢業生議會會議,又幫手收集議會會議授權票,又參與7.1遊行、社區工作,不過回望2015年我還是有一個遺憾。

大家還記不記得雨傘後的第一個選舉?對,就是11月22日晚大家擔凳仔挨通宵睇選舉結果的區選!我10月、11月大部份時間都是上海、北京、四川、香港不停的飛,留在香港的時間應該不夠一個星期。剛好我有兩位朋友參選,但我因為工作繁忙關係並沒有做競選義工,可惜我這兩位朋友都落選。

後來我從其他有參與做競選義工的朋友口中才知道競選當日,另外一方人強馬壯,不停出動大媽團拉票。即使我在投票日幫手拉票都不會扭轉結果,不過多一雙手一張嘴,總比少一雙手一張嘴好吧?所以我2016年最大願望就係參與立法會選舉做競選義工,我已經決定9月份放假幫心儀候選人拉票,一齊捍衛香港價值。9月份之前嘛,當然要落區打游擊,爭取機會同街坊論政,踢爆蛇齋餅粽。Together, we will win!

愛麗絲@法政匯絲

法政匯「絲」-法律界「絲打」,脫下法律界最私密嘅絲襪,同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

 

原文載於2016年1月2日《蘋果日報